Računovodstvene usluge

Računovodstvene usluge

O tipu i kvaliteti računovodstvenih usluga značajno ovisi kvaliteta sustava upravljanja i stupanj poreznog rizika...
READ MORE
Porezne usluge

Porezne usluge

Poduzetnici, direktori financija, računovođe te ostale osobe iz struke svakodnevno se susreću sa porezno-računovodstvenim pitanjima i izloženi su nizu izazova...
READ MORE
Revizijske usluge (HLB)

Revizijske usluge (HLB)

Revizija je u najširem smislu postupak ispitivanja točnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa...
READ MORE
KREIRAJTE USPJEŠNI PODUHVAT

KREIRAJTE USPJEŠNI PODUHVAT

Kvalitetno upravljanje je osnova uspjeha svakog pothvata, profitnog i neprofitnog. Upravljanje možemo definirati kao aktivnosti pojedinca ili skupine osoba koje postavljaju strategiju organizacije i koordiniraju napore zaposlenika (i drugih pojedinaca) organizacije radi ispunjenja ciljeva koristeći raspoložive resurse (ljudske, financijske tehnološke, prirodne, informacije i dr.)...
READ MORE

Need more info?

Qfact uses cookies to provide a better user experience. To continue using the website, click on "I agree", agree with the use of cookies. I agree