Objava poreznih i provedbenih propisa

Objava poreznih i provedbenih propisa

Objavljeni su propisi koji reguliraju najavljenu odgodu i otpis poreznih davanja  te rokove predaje financijskih izvještaja:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona 
NN 43/2020, 08.04.2020.

Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima NN 43/2020, 08.04.2020.

Najznačajnije vezano uz odgodu i otpis poreznih davanja
  • Pad prihoda 50% i veći, prošlogodišnji prihod manji od 7,5 milijuna kuna = otpis poreznih davanja (ne ulazi PDV)
  • Prihod veći od 7,5 milijuna kuna godišnje = djelomični otpis sukladno padu prihoda
  • Svi ostali slučajevi mogućnost odgode poreznih davanja prema zahtjevu: odgoda dospjele porezne obveze za 3 mjeseca uz mogućnost produljenja za naredna 3 
  • Istekom odgode u uvjetima daljnje nemogućnosti plaćanja – moguća bezkamatna obročna otplata do 24 rate
  • PDV - svima koji dobiju pozitivno rješenje od PU za odgodu, moći će obračunavati PDV prema naplaćenoj naknadi

Produljeni  su rokovi za predaju Prijave poreza na dobit i GFI-a poduzetnika za 2019. kako slijedi:

OBRAZAC /  NOVI ROKOVI PREDAJE

do 30.6.2020.:
Prijava poreza na dobit
Obrasci koji se podnose uz Prijavu poreza na dobit ili u roku za predaju Prijave poreza na dobit (PD IPO, OPZ-STAT-1 i dr.)
GFI – za statističke potrebe
GFI – istovremeno za statističke potrebe i javnu objavu
Izjava o neaktivnosti
Prijava obveze konsolidacije Registru
 
do 30.8.2020.:
GFI – za javnu objavu
Godišnje izvješće i revizorsko izviješće
 
do 31.10.2020.: 
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji
Navedeno vrijedi ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini.
 
 
Temeljem Prijave poreza na dobitak, obrazaca i drugih izvješća koja se moraju predati uz GFI (TZ, OKFŠ) utvrđuju se obveze javnih davanja. Navedena davanja koja su imala rok plaćanja do trenutka predaje GFI dospijevaju 31. srpnja 2020. Sukladno navedenome, razliku poreza na dobitak i dr. (red. br. 57 PD obrasca) treba platiti do 31. srpnja 2020., a ne u roku podnošenja prijave poreza na dobit.

Naknada FINI za uslugu javne objave je ukinuta.Professional workshop

Professional workshop

On the 27th and 28th of June 2017. expert workshops were held for Qfact's partners and clients on tax and accounting news...
READ MORE
EBA DMS conference

EBA DMS conference

EBA DMS conference for partners and users was held on May 11th 2017 in Croatia
READ MORE

Need more info?

Qfact uses cookies to provide a better user experience. To continue using the website, click on "I agree", agree with the use of cookies. I agree