Mjere Vlade

Mjere Vlade

Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (dalje: Pravilnik) kojim se propisuju odredbe za provedbu COVID-19 poreznih mjera za pomoć gospodarstvu stupio je na snagu 24. ožujka 2020. 
 
Što je obuhvaćeno mjerom?
Mjerom su obuhvaćeni
  • porezi (dohodak, dobit, PDV (pod određenim uvjetima navedenima u nastavku) i drugi porezi kao što su porez na promet nekretnina, porez na automate za zabavne igre itd.)
  • doprinosi
  • druga javna davanja (pristojbe, naknade za koncesije, novčane kazne za porezne prekršaje te sva davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela) koji dospijevaju unutar 3 mjeseca, počevši od 20. ožujka 2020., osim PDV-a koji dospijeva počevši od travnja 2020. godine. 
 
Što nije obuhvaćeno mjerom?
  • carine i trošarine 
 
Tko sve može tražiti odgodu plaćanja poreza?
Odgodu plaćanja poreza mogu tražiti svi porezni obveznici koji neće biti u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze, a na dan podnošenja zahtjeva nemaju dospjelog neplaćenog poreznog duga.
Odgodu plaćanja PDV-a mogu zatražiti samo porezni obveznici koji poreznu osnovicu utvrđuju prema obavljenim isporukama, a koji u prethodnoj godini nisu ostvarili vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000 kn bez PDV-a, odnosno:
  • porezni obveznik koji ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za najmanje 20 % u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili
  • porezni obveznik koji učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Kod podnošenja zahtjeva za odgodom plaćanja PDV-a porezni obveznik, osim navedenog, treba dokazati da dospjela obveza proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i/ili drugih pokazatelja koji mu utječu na likvidnost, a koji nisu definirani Pravilnikom.   
 
Kako se može tražiti odgoda plaćanja poreza?
Zahtjev se može podnijeti elektronički putem sustava ePorezna ili na drugi način objavljen na službenim stranicama Porezne uprave
 
Koje je razdoblje odgode?
Razdoblje odgode je 3 mjeseca od dana dospijeća svake pojedine porezne obveze (Pravilnik ostavlja mogućnost da porezna uprava može odobriti dodatni rok od tri mjeseca za već odgođene obveze i proširiti obuhvat odgode i na porezne obveze koje dospijevaju za vrijeme trajanja dodatna tri mjeseca, za što se podnosi novi zahtjev).  
Porezni obveznici koji nisu u mogućnosti podmiriti odgođenu poreznu obvezu po njenom dospijeću moći će podnijeti zahtjev za obročnom otplatom, bez obračuna kamata. 
Obročna otplata će se odobravati u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca. Rok za podnošenje zahtjeva za odgodu biti će pet dana od dana dospijeća obveze. Zahtjev će se moći podnijeti za sljedeće situacije:
  • dospjelu odgođenu obvezu, pri čemu odobrenje zahtjeva isključuje mogućnost odobravanja obročne otplate za odgođene porezne obveze koje dospijevaju kasnije ili
  • sve odgođene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva, u kojem slučaju nedospjele odgođene porezne obveze dospijevaju i odobrava se obročna otplata za njihovo plaćanje umjesto daljnje odgode.
U slučaju nepoštivanja rokova plaćanja obroka, odobrenje za obročno plaćanje će se ukinuti. 
Porezno tijelo može izvršiti naknadnu provjeru činjenica navedenih u zahtjevu temeljem kojih je odobrena mjera plaćanja poreza. 
Ako porezno tijelo naknadno utvrdi kako nije učinjeno vjerojatnim da su ispunjeni uvjeti za mjeru plaćanja poreza, odredit će prestanak važenja mjere plaćanja poreza pri čemu porezne obveze dospijevaju sukladno posebnim propisima. Stručna radionica

Stručna radionica

Dana 27. i 28. lipnja 2017. godine održane su stručne radionice za partnere i klijente Qfacta na temu poreznih i računovodstvenih novosti...
OPŠIRNIJE
EBA DMS konferencija

EBA DMS konferencija

Dana 11. svibnja 2017. godine održana je EBA DMS konferencija za partnere i korisnike u Hrvatskoj.
OPŠIRNIJE

Trebate više informacija?

Qfact koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se