Mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

Mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

Podsjećamo na mjere koje su objavljene do danas, a koje će vjerujemo, bar malo pomoći poduzetnicima u prevladavanju teškoća dok traje pandemija koronavirusa.


1. Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) – Očuvanje radnih mjesta
 • Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19).
Iznosi potpore:
 • Iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, a iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu, te srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite.
Više informacija o ovoj mjeri saznajte na web stanici HZZ-a.

2. Porezna uprava – Odgoda poreznih obveza 
 • Porezna uprava je uvela mogućnost odgode plaćanja poreza i/ili obročne otplate poreznog duga u posebnim okolnostima. 
Više informacija na Internet stranici Porezne uprave – COVID-19. 
 
3. Oslobođenja i/ili odgode od članarina, doprinosa i zakupa
Donijete su odluke o ukidanju ili obustavi sljedećih članarina i doprinosa: 
 • HOK – Odluka o ukidanju komorskog doprinosa – privremena obustava na 3 mjeseca od 1. travnja 2020. godine, koja se odnosi na sve obrtnike. 
 • HGK – Odluka o ukidanju članarine HGK – ukidaju se  obveze plaćanja članarine tvrtkama kojima je onemogućeno poslovanje. 
 • Ministarstvo kulture – Obustava naplate spomeničke rente za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. 
 • Ministarstvo turizma –  Odgoda ili oslobađanje plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal), odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima. 
 • Državne nekretnine – odgoda plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske – odnosi se na zakupnike poslovnih prostora koji imaju zaključen ugovor o zakupu, sporazum o obročnoj otplati ili im se izdaju računi na ime naknade za korištenje, izuzev naknade ili zakupnine za garaže. Vremensko razdoblje u kojemu se odgađa plaćanje zakupnine može trajati 3 mjeseca u odnosu na rok plaćanja, počevši od 1. ožujka 2020.   
 
4. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) 
HBOR će provoditi sljedeće mjere:
 • Moratorij na postojeće obveze
 • Reprogramiranje kreditnih obveza
 • Novi krediti za likvidnosti
 • Police osiguranja (garancije) kao kolateral za odobrenje kredita
Više informacija na web stranicama HBOR-a 
 
5. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) 
HAMAG-BICRO provodit će nove mjere namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima:
 • Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongirati otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo. Navedene mjere utječu na očuvanje likvidnosti mikro, malih i srednjih poduzetnika osiguravajući im stabilnost i kontinuitet poslovanja.  
 • Povećanje alokacije za financijski instrument ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjena mikro i malim poduzetnicima (1.000-25.000 EUR; poček 12 mjeseci; smanjenje kamata na 0,5 % – 0,75 % – 1,0 %, ovisno o indeksu razvijenosti).
 • Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite ESIF Mikro i Mali zajmovi, sa 30 % udjelom obrtnih sredstava, na 0,1 %-0,25 %-0,5 %.
 • Povećanje maksimalne stope jamstva za ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva sa 65 % na 80 % glavnice kredita (jamčeni krediti iznos jamstva 150.000-1.000.000 EUR) putem 17 financijskih institucija.
 • Uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 krediti/zajmovi" za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.
 • Uspostavljanjem novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva osigurava se dodatna likvidnost subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru uz bržu i jednostavniju obradu, poček i nižu kamatnu stopu. 
Više informacija o ovoj mjerama saznajte na web stanici HAMAG-BICRO.Bitrix24

Bitrix24

Silver partner certificate
READ MORE
HAMAG-BICRO

HAMAG-BICRO

Qfact kao krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija."
READ MORE
Professional workshop

Professional workshop

On the 27th and 28th of June 2017. expert workshops were held for Qfact's partners and clients on tax and accounting news...
READ MORE

Need more info?

Qfact uses cookies to provide a better user experience. To continue using the website, click on "I agree", agree with the use of cookies. I agree