IT usluge

IT usluge

Savjetovanje

S obzirom na velika korisnička iskustva s korištenjem raznih aplikacija, vršimo usluge savjetovanja pri odabiru dobavljača za softverska rješenja i pri projektiranju informacijskih sustava. Budući da ne zastupamo dobavljače softvera u tom segmentu, radimo isključivo kao broker i savjetnik za i u korist naručitelja. 

EBA DMS
 
Globalizacija, razvoj tržišta i industrija te sve brže odvijanje poslovnih procesa u organizacijama zahtijevaju standardizaciju, normizaciju, digitalizaciju te kvalitetni ustroj kontrola i upravljanja dokumentima  što čini temelj uspješnog upravljanja. Qfact Vam  u suradnji s našim partnerima iz Slovenije EBA d.o.o. Ljubljana može pomoći izraditi mape procesa i optimizirati procese u Vašoj organizaciji, ustrojiti funkciju interne kontrole te implementirati DMS sustav, sustav upravljanja, arhiviranja,  digitalizacije i  razmjene dokumenata, stvarajući na taj način radni okvir unutar kojeg se ostvaruju željeni rezultati Vaše organizacije na efikasan i učinkovit način. 
 
EBA DMS sustav je cjelovito rješenje za poslovanje bez papira u poduzećima, organizacijama i računovodstvenim servisima koje pruža korisnicima potpunu kontrolu nad dokumentacijom te procesima u kojima se dokumentacija nalazi. Istovremeno osigurava učinkovitu i jeftinu elektroničku razmjenu pravno valjanih dokumenata s poslovnim partnerima i fizičkim osobama. Rješenje omogućuje integraciju svih poslovnih informacijskih sustava, čime se elektroničkom razmjenom dokumenata eliminira potreba za prepisivanjem dokumenata (npr. računa) u poslovne knjige.   
Pored navedenih, prednosti korištenja EBA DMS sustava su višestruke, a to su prije svega:

  • smanjenje troškova rada, za obradu dokumentacije troši se znatno manje vremena
  • uspostava reda i transparentnosti dokumenata te ovlašteni pristup dokumentima
  • mogućnost korištenja digitalnih certifikata za potpisivanje
  • napredni OCR modul je sastavni dio EBA DMS
  • dostupnost na različitim lokacijama, nedavno dostupnost i na cloudu
  • neograničen broj korisnika i  dokumenata
  • licence se plaćaju na bazi najma po korisniku
  • garancija je za neodređeno vrijeme, odnosno za sve vrijeme korištenja i besplatno ažuriranje softvera
  • fleksibilni radni tijek
  • softver je prijateljski nastrojen prema korisniku i omogućava kratku obuku i brzo uvođenje

 
Projekt IIS

Budući da pružamo usluge dizajniranja i arhitekture upravljačke organizacije po sistemu ključ u ruke, uviđajući značajne nedostatke postojećih ERP sustava raspoloživih na tržištu, krajem 2016. godine smo u suradnji s renomiranim IT kućama i znanstvenim organizacijama pokrenuli projekt izrade integralnog sustava upravljanja subjektima, neovisno o vlasništvu i funkciji (profitne, neprofitne, proračun).
Takav sustav upravljanja podrazumijeva «ključ u ruke» sustav upravljanja sa svim funkcionalnostima integriranim u IT sustav, dakle integrirani ERP, DMS, CRM i dr. samostalna softverska rješenja. Uz navedena IT rješenja idu i pripadajuće usluge ustroja upravljačkog sustava koje su navedene u specifikaciji naših usluga. 
Cilj projekta je stvoriti cjenovno pristupačan integralni proizvod koji predstavlja značajno unaprjeđenje sustava upravljanja kod srednjih i većih subjekata.

Usluge u proizvodnji

Društvo Qfact Consult d.o.o. registrirano je prvenstveno za usluge u proizvodnji i za uslužnu proizvodnju. Sadašnji kapaciteti i budući planovi predviđaju razvoj u segmentu:
Usluga savjetovanja u proizvodnji
Naši kadrovi imaju značajna iskustva u organizaciji proizvodnje, vođenju proizvodnje, distribuciju i praćenju proizvodnje za što imamo i odgovarajuće softverske alate.
Klijentima pružamo usluge ustroja i praćenja proizvodnih procesa.
Stručna radionica

Stručna radionica

Dana 27. i 28. lipnja 2017. godine održane su stručne radionice za partnere i klijente Qfacta na temu poreznih i računovodstvenih novosti...
OPŠIRNIJE
EBA DMS konferencija

EBA DMS konferencija

Dana 11. svibnja 2017. godine održana je EBA DMS konferencija za partnere i korisnike u Hrvatskoj.
OPŠIRNIJE

Trebate više informacija?

Qfact koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se