Revizijske usluge (HLB)

Revizijske usluge (HLB)

Revizija je u najširem smislu postupak ispitivanja točnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa. Qfact nije registriran za provođenje revizijskih i kontrolnih usluga, iako ima zaposlene određene ovlaštene revizore, već iste usluge provodi partnerska revizorska društva. Revizijske usluge istaknuli smo radi komplementarnosti tih usluga s uslugama savjetovanja pri čemu je značajno istaknuti da revizijske usluge moraju biti neovisne od većine savjetodavnih usluga u smislu izbjegavanja sukoba interesa. Međutim, isto tako revizori moraju surađivati sa savjetnicima i računovođama radi izbjegavanja nesuglasja u mišljenju revizora koja mogu dovesti do značajnih problema za klijente.

Na temelju toga smo uspostavili usku suradnju s kvalitetnim partnerskim revizorskim društvima, potrebnu za kvalitetno servisiranje klijenata u savjetodavnom i kontrolnom segmentu.
 

Revizije financijskih izvještaja

Najraširenije i najpoznatije revizijske usluge su revizije financijskih izvještaja. Svrha istih je da korisnicima financijskih izvještaja (vlasnici, investitori, dobavljači, kreditori, radnici, javnosti i dr.) pruže mišljenje o realnosti i objektivnosti tih financijskih izvještaja koje prezentiraju uprave društava i drugih subjekata.
Zakon propisuje obvezu revidiranja financijskih izvještaja (Zakonske revizije) za subjekte u Republici Hrvatskoj kako je navedeno u brošuri. Međutim, uobičajeno je da mnogi korisnici financijskih izvještaja radi zaštite svojih interesa zahtijevaju od subjekata da revidira svoje financijske izvještaje iako ne postoji zakonska obveza. Nažalost, mnogi korisnici u Republici Hrvatskoj nisu svjesni da je revizija alat kojim se treba štititi svoje interese. S obzirom na navedeno, postoje manjkavosti u funkcioniranju sustava, kako kod subjekata zakonskih obveznika revizije, tako i subjekata koji su potencijalni korisnici dobrovoljne revizije.
Nesporno je, međutim, da je revizija financijskih izvještaja jedna od osnovnih komponenti funkcioniranja financijskog sustava i gospodarstva uopće.

Revizije po ZTD-u

Zakonom o trgovačkim društvima propisane su obveze korištenja usluga revizora prilikom statusnih promjena uglavnom za potrebe registracijskog suda. 
 

Revizija osnivanja 

Provodi se prilikom osnivanja trgovačkog društva unosom stvari i/ili prava. Nakon provedene revizije, revizor treba potvrditi točnost i potpunost podataka osnivača o ulaganju u temeljni kapital, o preuzimanju dionica te odgovara li vrijednost ulaganja i preuzimanja stvari i prava iznosu temeljnog kapitala. Revizija osnivanja provodi se i u slučaju osnivanja unosom novca, ako su jedan ili više osnivača imenovani za člana uprave ili nadzornog odbora društva. Nadležni trgovački sud imenuje revizora osnivanja. 

Revizija pripajanja i spajanja

Provodi se u slučaju pripajanja i/ili spajanja trgovačkih društava. Revizor treba pregledati ugovor o pripajanju i nakon provedene revizije izraditi pisano izvješće o obavljenoj reviziji, u kojemu potvrđuje ispravnost zamjene dionica između pripojenog društva i društva preuzimatelja. Slično vrijedi i u slučaju postupka spajanja dvaju ili više trgovačkih društava. 

Revizija podjele 

Provodi se u slučaju podjele trgovačkih društava. Revizor podjele mora provjeriti plan podjele i sastavlja pisano izvješće o provedenoj reviziji plana podjele. U slučaju da članovi društva koje se dijeli u novim društvima ne stječu udjele u istom omjeru kao što su im pripadali u društvu koje se dijeli, izvješće se mora zaključiti izjavom o tome je li primjeren omjer zamjene udjela, uzimajući u obzir doplate u novcu predviđene planom podjele ili ponuđene od strane treće osobe.

Revizija povećanja temeljnog kapitala

Provodi se u slučaju povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva unosom stvari i/ili prava te u slučaju povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva.


Uvid u financijske izvještaje

Uvid u financijske izvještaje ili revizijski uvid je postupak koji za cilj ima utvrditi eventualne nepravilnosti u financijskim izvještajima. Prilikom uvida se koriste jeftiniji postupci koji rezultiraju manjim uvjerenjem nego revizija, ali su i administrativno znatno manje zahtjevni.
Revizijski uvidi su zakonski obvezni za neprofitne organizacije koje prihoduju između 3 i 10 milijuna kuna godišnje, a dobrovoljno ih najčešće koriste mala trgovačka društva koja nisu obveznici revizije, manje neprofitne organizacije i manji proračunski korisnici.

Usluge internog kontrolora

Interna kontrola je funkcija upravljanja koju bi trebali imati ustrojeni gotovo svi subjekti bez obzira na pravnu formu, usmjerenje ili vlasništvo. 
Zakonska interna kontrola je obvezna za korisnike proračuna, neprofitne organizacije i vanproračunske korisnike koji podliježu fiskalnoj odgovornosti. 
S obzirom na nedostatak kvalificiranog stručnog kadra i relativnu skupoću istih, mnogim subjektima (pogotovo manjim) je isplativo da unajme vanjske interne kontrolore koji će uslužno vršiti takvu uslugu na vlastitom softveru.
Ta usluga je nadogradnja na našu uslugu modeliranja i ustroja kontrolnih sustava kroz upotrebu digitalnih rješenja - EBA i Caseware.

Dogovoreni revizijski i kontrolni postupci

Mnogi subjekti imaju potrebu za određenim specifičnim revizijskim i kontrolnim postupcima vezano uz specifične situacije i potrebe. Isti se kreiraju na njihov zahtjev. Najčešće su to kombinacije sljedećih varijanti usluga:
•    kontrola knjigovodstva
•    kontrola ispravnosti obračuna poreznih davanja
•    revizija upravljanja
•    revizija poslovanja 
•    verifikacija utrošaka i dr.
Navedene usluge su vezane uz potrebe klijenata da ocijene kvalitetu knjigovodstva, smanje porezne rizike, utvrde manjkavosti u kvaliteti upravljanja, ocjene ispravnost određenih donesenih poslovnih odluka, osnovanost trošenja sredstava i sl.

»Clean« start usluge

Kod promjene vlasnika, menadžera ili nadzornika (Nadzorni odbor), ulaska kreditora ili investitora, sklapanja značajnih poslovnih odnosa i slično, dolazi do potrebe za uslugama tzv. »clean start«.
Takve usluge kreirane su da ocijene stanje subjekta u određenom momentu promjene. Kod subjekta obično se ocijenjuju: financijsko stanje, zakonitost djelovanja, kvaliteta upravljanja, osnovanost trošenja i kvaliteta izvođenja.
Najčešće se te usluge vrše kod subjekata u javnom vlasništvu dok se kod trgovačkih društava češće koriste usluge due diligenca.Bitrix24

Bitrix24

Silver partner certificate
OPŠIRNIJE
HAMAG-BICRO

HAMAG-BICRO

Qfact kao krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija."
OPŠIRNIJE
Stručna radionica

Stručna radionica

Dana 27. i 28. lipnja 2017. godine održane su stručne radionice za partnere i klijente Qfacta na temu poreznih i računovodstvenih novosti...
OPŠIRNIJE

Trebate više informacija?

Qfact koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se